ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN, BEΛΟΝΑ ΑΠΛΗ G 18 – ΑΔΑ: ΡΟΡΡ46907Θ-ΜΒ9

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN, BEΛΟΝΑ ΑΠΛΗ G 18
Ημερομηνία: 22/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2024 14:10:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΟΡΡ46907Θ-ΜΒ9
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου