ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΟΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ – ΑΔΑ: ΡΟΜ746907Θ-5Ν4

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΟΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 06/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/03/2024 13:17:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΟΜ746907Θ-5Ν4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου