ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ( ΖΕΡΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ) ΠΡΟΣ: Ε.ΚΕ.Α. (ΑΘΗΝΑ) – ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 17.21-3-2024 – ΑΔΑ: ΡΚΠ346907Θ-Φ4Π

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ( ΖΕΡΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ) ΠΡΟΣ: Ε.ΚΕ.Α. (ΑΘΗΝΑ) – ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 17.21-3-2024
Ημερομηνία: 26/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/03/2024 14:11:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΚΠ346907Θ-Φ4Π
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου