ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 32/2023 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ – ΑΔΑ: ΡΙΖΜ46907Θ-61Β

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 32/2023 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ
Ημερομηνία: 28/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/03/2024 14:35:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΙΖΜ46907Θ-61Β
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου