ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΓΝΧ – ΑΔΑ: ΡΗ4Μ46907Θ-Χ7Η

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΓΝΧ
Ημερομηνία: 20/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/04/2024 09:59:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΗ4Μ46907Θ-Χ7Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου