ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΜΑΤΚΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ) ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ – ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ (ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ) 2.25-02-2024 – ΑΔΑ: ΡΓΦΖ46907Θ-16Β

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΜΑΤΚΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ) ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ – ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ (ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ) 2.25-02-2024
Ημερομηνία: 04/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/03/2024 14:09:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΓΦΖ46907Θ-16Β
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου