ΧΕ-586 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 2312/2023 – ΑΔΑ: ΡΦ7Ψ46907Θ-ΙΙΛ

Θέμα: ΧΕ-586 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 2312/2023
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/07/2024 15:04:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΦ7Ψ46907Θ-ΙΙΛ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου