ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ ( ΑΘΗΝΑ) 9. 27-02-2024 – ΑΔΑ: ΡΦ6Μ46907Θ-ΨΒΠ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ (
ΑΘΗΝΑ) 9. 27-02-2024
Ημερομηνία: 04/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/03/2024 13:54:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΦ6Μ46907Θ-ΨΒΠ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου