ΧΕ-558 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 33/2024 – ΑΔΑ: ΡΕΘΩ46907Θ-Ο38

Θέμα: ΧΕ-558 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 33/2024
Ημερομηνία: 13/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/03/2024 14:51:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΕΘΩ46907Θ-Ο38
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου