ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ Κ ΛΟΙΠΩΝ . – ΑΔΑ: ΡΕ7Η46907Θ-ΖΝ8

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ Κ ΛΟΙΠΩΝ .
Ημερομηνία: 05/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/03/2024 14:05:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΕ7Η46907Θ-ΖΝ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου