ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Α’ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΑΔΑ: ΡΔΡΧ46907Θ-ΟΗΘ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Α’ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2024 14:47:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΔΡΧ46907Θ-ΟΗΘ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου