ΧΕ-621 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 734/2023 – ΑΔΑ: Ρ9ΞΠ46907Θ-ΞΘΙ

Θέμα: ΧΕ-621 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 734/2023
Ημερομηνία: 19/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/07/2024 15:04:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ9ΞΠ46907Θ-ΞΘΙ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου