Πληρωμή αμοιβής και προμήθειας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΔΑ: Ρ9ΑΜ46907Θ-ΝΡΛ

Θέμα: Πληρωμή αμοιβής και προμήθειας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ημερομηνία: 01/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/03/2024 13:47:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ9ΑΜ46907Θ-ΝΡΛ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου