ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ Η/Υ ΓΙΑ BMS – ΑΔΑ: Ρ6ΑΦ46907Θ-Φ0Ψ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ Η/Υ ΓΙΑ BMS
Ημερομηνία: 11/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/03/2024 14:49:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ6ΑΦ46907Θ-Φ0Ψ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου