Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.24 /2024 πράξης. – ΑΔΑ: Ρ5ΟΧ46907Θ-Ζ1Ξ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.24 /2024 πράξης.
Ημερομηνία: 28/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/03/2024 15:23:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ5ΟΧ46907Θ-Ζ1Ξ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου