ΧΕ-547 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1830/2023 – ΑΔΑ: Ρ2Σ746907Θ-Δ5Σ

Θέμα: ΧΕ-547 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1830/2023
Ημερομηνία: 13/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/03/2024 14:51:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ2Σ746907Θ-Δ5Σ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου