Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΑ ΔΙΠΛΟΤΡΟΧΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΖΑ846907Θ-7ΞΦ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΑ ΔΙΠΛΟΤΡΟΧΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 11/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/03/2024 13:26:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΑ846907Θ-7ΞΦ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου