ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝ.ΠΡ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ, Κ.Ψ.Υ., ΞΕΝΩΝΑΣ, ΔΙΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: ΨΥΟΤ46907Θ-9ΡΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝ.ΠΡ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ, Κ.Ψ.Υ., ΞΕΝΩΝΑΣ, ΔΙΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 22/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2024 11:38:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΟΤ46907Θ-9ΡΝ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου