ΧΕ-636 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 596/2023 – ΑΔΑ: ΨΥΦ646907Θ-ΜΞΤ

Θέμα: ΧΕ-636 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 596/2023
Ημερομηνία: 20/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:37:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΦ646907Θ-ΜΞΤ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου