ΧΕ-628 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ 730/2023 & 1444/2023 & 100/2024 – ΑΔΑ: ΨΥ3Δ46907Θ-Ο7Γ

Θέμα: ΧΕ-628 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ 730/2023 & 1444/2023 & 100/2024
Ημερομηνία: 19/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/04/2024 10:29:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ3Δ46907Θ-Ο7Γ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου