ΧΕ-523 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1335/2023 & 1902/2023 – ΑΔΑ: ΨΒΥ546907Θ-8Λ9

Θέμα: ΧΕ-523 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1335/2023 & 1902/2023
Ημερομηνία: 12/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:36:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΥ546907Θ-8Λ9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου