ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΠΡΟΣ: Ε.ΚΕ.Α. (ΑΘΗΝΑ) – ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ – ΙΚΑ. 22.12-3-2024 – ΑΔΑ: ΨΒΒΦ46907Θ-Λ5Γ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΠΡΟΣ: Ε.ΚΕ.Α. (ΑΘΗΝΑ) – ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ – ΙΚΑ. 22.12-3-2024
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2024 09:49:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΒΦ46907Θ-Λ5Γ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου