ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 13. 7-3-2024 – ΑΔΑ: ΨΤΨ646907Θ-ΠΕ4

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 13. 7-3-2024
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/03/2024 07:57:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΨ646907Θ-ΠΕ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου