Οδηγός βιοψίας με τύπο NGB-006 συμβατού με την ηχοβόλο κεφαλή Convex 3C5s του υπερηχοτομογράφου MINDRAY M6T – ΑΔΑ: ΨΤΗ546907Θ-Ν6Π

Θέμα: Οδηγός βιοψίας με τύπο NGB-006 συμβατού με την ηχοβόλο κεφαλή Convex 3C5s του υπερηχοτομογράφου MINDRAY M6T
Ημερομηνία: 05/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/03/2024 08:45:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΗ546907Θ-Ν6Π
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου