Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΘΞΔ46907Θ-5Β5

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 08/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/03/2024 10:28:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΞΔ46907Θ-5Β5
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου