ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: ΨΘΑ746907Θ-4ΞΨ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 22/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2024 11:34:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΑ746907Θ-4ΞΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου