ΧΕ-710 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ " ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΣΛ646907Θ-04Γ

Θέμα: ΧΕ-710 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ " ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 28/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/06/2024 07:52:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΛ646907Θ-04Γ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου