Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΣ3Φ46907Θ-ΦΑ8

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 04/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/03/2024 09:03:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ3Φ46907Θ-ΦΑ8
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου