ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ – ΑΔΑ: ΨΡΠΒ46907Θ-ΠΩΥ

Θέμα: ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ
Ημερομηνία: 06/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/03/2024 08:49:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΠΒ46907Θ-ΠΩΥ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου