Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΒΑΛΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΠΒ846907Θ-ΩΑ8

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΒΑΛΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 27/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/03/2024 14:46:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΒ846907Θ-ΩΑ8
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου