Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΠΒ246907Θ-ΛΑΗ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 22/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2024 08:31:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΒ246907Θ-ΛΑΗ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου