ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ Μ.Π. ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΑΔΑ: ΨΨΞ546907Θ-4ΛΓ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ Μ.Π. ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Ημερομηνία: 22/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2024 11:18:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΞ546907Θ-4ΛΓ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου