ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΖΕΡΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ) ΑΘΗΝΑ 15.5-3-2024 – ΑΔΑ: ΨΨΘΨ46907Θ-Θ91

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΖΕΡΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ) ΑΘΗΝΑ 15.5-3-2024
Ημερομηνία: 07/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/03/2024 09:42:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΘΨ46907Θ-Θ91
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου