ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ( ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ) ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ (ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ) 2.25-02-2024 – ΑΔΑ: ΨΨΩΤ46907Θ-Δ59

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ( ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ) ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ (ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ) 2.25-02-2024
Ημερομηνία: 04/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/03/2024 14:15:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΩΤ46907Θ-Δ59
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου