Ανταλλακτικό (STEAM BATTERY SET STANDARD) για την επισκευή στεγνωτηρίου PRIMER – ΑΔΑ: ΨΨ8Ι46907Θ-ΘΕΛ

Θέμα: Ανταλλακτικό (STEAM BATTERY SET STANDARD) για την επισκευή στεγνωτηρίου PRIMER
Ημερομηνία: 21/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/03/2024 11:41:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ8Ι46907Θ-ΘΕΛ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου