ΧΕ-543 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 791/2023 & ΧΕ 1368/2023 – ΑΔΑ: ΨΨ7Ψ46907Θ-ΦΙ5

Θέμα: ΧΕ-543 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 791/2023 & ΧΕ 1368/2023
Ημερομηνία: 12/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/04/2024 11:53:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ7Ψ46907Θ-ΦΙ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου