ΧΕ-535 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 622/2023 – ΑΔΑ: ΨΨ6346907Θ-92Ψ

Θέμα: ΧΕ-535 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 622/2023
Ημερομηνία: 12/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/07/2024 08:09:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ6346907Θ-92Ψ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου