ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΠΡΟΣ: ΙΦΕΤ (ΑΘΗΝΑ) 28.26-3-2024 – ΑΔΑ: ΨΨ5646907Θ-ΘΞ5

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΠΡΟΣ: ΙΦΕΤ (ΑΘΗΝΑ) 28.26-3-2024
Ημερομηνία: 26/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/03/2024 14:08:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ5646907Θ-ΘΞ5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου