ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗ 15% – ΑΔΑ: ΨΨ0Τ46907Θ-Η52

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗ 15%
Ημερομηνία: 21/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/03/2024 14:18:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ0Τ46907Θ-Η52
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου