ΧΕ-601 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2062/2023 – ΑΔΑ: ΨΠ7Ν46907Θ-490

Θέμα: ΧΕ-601 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2062/2023
Ημερομηνία: 15/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:37:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ7Ν46907Θ-490
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου