Συντήρηση ανελκυστήρων Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και Κέντρου Ψυχικής Υγείας Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας από 28/3/2024 έως 27/5/2024 – ΑΔΑ: ΨΠ3Ρ46907Θ-ΠΣ0

Θέμα: Συντήρηση ανελκυστήρων Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και Κέντρου Ψυχικής Υγείας Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας από 28/3/2024 έως 27/5/2024
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2024 12:52:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ3Ρ46907Θ-ΠΣ0
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου