Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΤΟΝΕΡ LEXMARK MS310, B232000». – ΑΔΑ: ΨΩΖΓ46907Θ-ΜΨΧ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΤΟΝΕΡ LEXMARK MS310, B232000».
Ημερομηνία: 11/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/03/2024 08:18:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΖΓ46907Θ-ΜΨΧ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου