ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ – ΑΔΑ: ΨΩΒΘ46907Θ-Ο5Α

Θέμα: ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ
Ημερομηνία: 06/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/03/2024 10:06:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΒΘ46907Θ-Ο5Α
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου