Παράταση σύμβασης ειδικευόμενου – ΑΔΑ: ΨΟΒΤ46907Θ-7ΤΙ

Θέμα: Παράταση σύμβασης ειδικευόμενου
Ημερομηνία: 28/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/03/2024 11:17:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΒΤ46907Θ-7ΤΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου