ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΓΝ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: ΨΜΟ646907Θ-ΡΩΨ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΓΝ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 21/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/03/2024 11:24:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΟ646907Θ-ΡΩΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου