ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: ΨΛΨΟ46907Θ-ΚΓΠ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 27/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/03/2024 14:16:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΨΟ46907Θ-ΚΓΠ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου