ΧΕ-536 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1424/2023 – ΑΔΑ: ΨΚΣΧ46907Θ-ΣΥΠ

Θέμα: ΧΕ-536 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1424/2023
Ημερομηνία: 12/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/07/2024 08:09:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΣΧ46907Θ-ΣΥΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου