ΧΕ-533 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 410/2023 – ΑΔΑ: ΨΗΤΞ46907Θ-713

Θέμα: ΧΕ-533 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 410/2023
Ημερομηνία: 12/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2024 08:27:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΤΞ46907Θ-713
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου