ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 12.1-3-2024 – ΑΔΑ: ΨΙΛΧ46907Θ-Π9Π

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 12.1-3-2024
Ημερομηνία: 06/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/03/2024 11:28:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΛΧ46907Θ-Π9Π
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου