ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ- [ (Κ.Ψ.Υ. – ΨΥΧΑΡΓΩ) Χ 2 φορές] – Ε.ΚΕ.Α. (ΑΘΗΝΑ) 26.19-3-2024 – ΑΔΑ: ΨΙΛ946907Θ-ΨΘΞ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ- [ (Κ.Ψ.Υ. – ΨΥΧΑΡΓΩ) Χ 2 φορές] – Ε.ΚΕ.Α. (ΑΘΗΝΑ) 26.19-3-2024
Ημερομηνία: 21/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/03/2024 08:43:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΛ946907Θ-ΨΘΞ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου